Installation

Tips & Tricks för alla märken av Robotgräsklippare

Installation

Baskonstruktion är lika för alla robotar, en begränsningskabel med en svag radiosignal (3kHz – 40kHz) ringar in området som skall klippas. Följ noga anvisningar som följer med robot, alla robotar har sina egenheter.

Laddstation
Laddstationen skall stå horisontellt så inte robot glider när den skall docka och kablar måste läggas efter anvisningar annars finns risk att robot missar laddstation. Kabel måste vara rak 1-2 m innan laddstation, så robot kommer in rakt. OBS! Ingen extra kabel kan lindas eller läggas vid laddstation, då detta kan störa signalen.

Begränsningskabeln / Guidekabel
Efter placering av laddningsstationen är det möjligt att installera begränsningskabeln. Ett tips är att ta till lite extra kabel vid besvärliga passager, lättare för efterjustering. Gör en liten boll av extrakabeln och lägg den tillsammans med begränsningskabeln ute i kanten. Så långt som möjligt skall mjuka radier (ca 20 cm) eftersträvas vid böjningar av kabeln.

Avstånd mellan kabel och hinder bör hållas, annars finns risk att robot fastnar i rabatter och mot staket.
Det är bra med några centimeter extra avstånd vid hörn runt hus, träd, rabatter mm.
Oavsett måste man trimma i kanter och det spelar ingen roll om jag får trimma 5 cm eller 7 cm, hellre det senare och en problemfri robot.

Guidekabel får inte ligga för nära begränsningskabel (se avstånd för respektive robot), se även inställningar i robot bredd på korridor. Tänk på desto snävare, desto större risk för spårbildning.

Generellt gäller detta för de flesta robotar:
– Smala passager skall inte vara mindre än 2 m mellan kablar om robot själv skall kunna förflytta sig igenom    passagen. Annars måste man ta hjälp av sekundära ytor.
– Minsta avstånd mellan kablar vid smala passager brukar vara 50 cm – 70 cm

Det är bättre att öka avstånd mellan kablar om passagen är väldigt lång.

 

Skarv

Varje skarv måste göras med rätt material såsom 3M vulktape eller 3M skarvklämma, signalen blir försvagad om det går in fukt i skarvar.
Knyt alltid kabeln i skarvar och gör kopplingen vid sidan om, om kabeln rör på sig tex ett tjälskott på vintern drar det inte i kopplingen utan i knuten.

 

Sekundäryta / Delområde (kärt barn har många namn)

Den sekundära ytan är en del av trädgården som roboten har svårt att nå genom sitt slumpmässiga rörelsemönster eller att den ligger långt från laddstationen. För att spara tid för roboten går de flesta att programmera till att följa kabeln från laddstation ett visst antal meter och börja klippa, tex. roboten följer kabeln 60 m, medurs, runt huset till framsidan och släpper kabeln och börjar klippa.

Generellt sett brukar robotar ha följande funktioner:
2-3 sekundära ytor
Antal meter
Medurs/Moturs
Hur ofta skall roboten gå till valt område